08 / 08 / 2022

Aktaş Kardeşler Metal Geri Dönüşüm Ve Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Aktaş Kardeşler Metal Geri Dönüşüm Ve Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Bülent Aktaş ve Özcan Aktaş ortaklığında kuruldu.Aktaş Kardeşler Metal Geri Dönüşüm Ve Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Bülent Aktaş ve Özcan Aktaş ortaklığında kuruldu.

Aktaş Kardeşler Metal Geri Dönüşüm Ve Sac Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Her türlü hurda atık ve hurda malzemelerin toptan ticareti yapmak, almak satmak, ithalini ve ihracatını yapmak, b) Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması işlemlerini yapmak. c) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d) Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. e) Her türlü kağıt ve ambalaj atığı toplama ayırma, tehlikeli atık geri kazanımı ve taşınması, atık elektirikli ve elektronik eşyalar geri kazanımı ve taşınması, ömrünü tamamlamış araçların geçici depolaması, tehlikesiz atık toplama, ayırma, taşınması, her türlü tanker temizleme işlemi, atık akümülatör (akü), pil, batarya vb. geçici depolama ve taşınması, katalizatör geri dönüşümü, kablo geri dönüşümü, filtre geri dönüşümü, florasan geri dönüşümü, hava yastığı geri dönüşümü, atık ve veri imha, ömrünü tamamlamış lastiklerin geçici depolanması, kartuş toner geri dönüşümü, ekovat buzdolabı, klima geri dönüşümü işlerinin yapılması f) Her türlü metal, plastik kağıt ve mamul maddenin ve hurda haline gelmiş malzemenin ticaretini,ihraç ve ithalini yapmak. g) Her türlü demir çelik hurdaları ile diğer madenlerden,mamul,yarı mamul ve hurda halinde emtiaların alımı.satımı,ithali,ihracı,geri dönüşümü ve geri dönüşüm için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi, h) Metal sanayinde kullanılan her çeşit malzeme makine ve yedek parçanın alımı,satımı,ithali ve ihracatını yapmak. i) Her türlü inşaat ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü inşaat malzemelerini perakende ve toptan ticaretini yapmak.