Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'dan 1 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı!

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'dan 1 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı!

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 milyar TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihraç edecek.


Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ihraç tavanına ilişkin bildirim hakkında açıklama yaptı.
    
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 milyar TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verildi. 

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000,-TL tutarına kadar alım satıma dayalı kira sertifikası ihracına karar verilmiştir. Saygılarımızla,