Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi, Al Batoul Al Husseini tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 22 Ocak'ta Şile'de kuruldu.


Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi, Al Batoul Al Husseini tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 22 Ocak'ta kuruldu. 


Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-TURİZM  1.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama,seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2.Her türlü seyahat acentaları kurmak,kurulmuş acentalara ortak olmak. 3.Uçak,otobüs,gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak,gemi ve yat kiralamak. B-İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. C-EMLAK 1.Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler,plazalar,marketler,depolar,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,mesken,ev apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi  gayrimenkulleri almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  D-HALKLAİLİŞKİLER 1-İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek,personel işe alımı,personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak,şirket stratejileri oluşturmak,şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek. E-BİLİŞİM 1-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının  ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet  üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet  üzerinde yayınlamak.Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek  ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak.Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi  mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak.Her derecede okulların ihtiyacı olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:     1.            Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis.


Alakat Turizm Emlak Halkla İlişkiler Danışmanlık Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Şile, Hacı Kasım Mahallesi, Ihlamur Caddesi, Emek Apartmanı, 23/1.