Alarko GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Alarko GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor! Alarko GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ile sözleşme imzalamaya ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi...


Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkında açıklama yaptı.

Alarko GYO 2019 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalamaya ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

Alarko GYO'nun KAP açıklaması:
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 22.03.2019 tarihli toplantısında; 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2019 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalamaya ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, 

oybirliği ile karar verilmiştir.