Mistral GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Mistral GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor! Mistral GYO 2019 yılı bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için Sun Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni genel kurulun onayına sunacak...

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı bağımsız denetim şirketi ile ilgili yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Mistral GYO'nun Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, Sun Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması üzerine oy birliği ile karar verildi.

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
Mistral GYO A.Ş. Yönetim Kurulu, 19.04.2019 tarih ve 2019 / 05 sayılı kararı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, Sun Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması üzerine oy birliği ile karar vermiştir.