18 / 08 / 2022

Ali Osman Yıldız Tasarım Dekorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!


Ali Osman Yıldız Tasarım Dekorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi Büyükçekmece’de 400 milyon TL sermaye bedeli ile Ali Osman Yıldız tarafından kuruldu.Ali Osman Yıldız Tasarım Dekorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi Büyükçekmece’de 400 milyon TL sermaye bedeli ile Ali Osman Yıldız tarafından kuruldu.

Ali Osman Yıldız Tasarım Dekorasyon İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi‘nin konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. 2- Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. 3- Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak. 4- Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. 6- Her nevü yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izalasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum,çakıl,mıcır,çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portati ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak,kiraya vermek ve satmak. 7- Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava taşımacılığında kullanılan her türlü nakil vasıtaların ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak. 8- Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir. 9- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü reklam işleri yapar bu amaçla radyo televizyon video gazete mecmua el ilanları gibi bütün vasıtalardan yararlanır. İlgili kuruluşlarla bu konuda sözleşmeler yapar. Bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar ortaklıklar kurar. 10- -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 11-Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 12-Her türlü şömine ve barbekü tasarımı yapımı,tamiri,montaşı,süs veya ısınmak için dekorasyonel şömine işlerini yapmak, 13- Şirket konuları ile ilgili olarak ithalat ihracat yapmak, konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere girmek konuları ile ilgili olarak vasıtaları satın almak kiralamak kiraya vermek satmak konuları ile ilgili olarak arsa arazi gayri menkuller satın almak satmak kiralamak kiraya vermek gerektiğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurar gerektiğinde ipotek tesis yapmak devir ferağ tevhit ifraz kurmak gerektiğinde bunları fekk etmek konuları ile ilgili olarak girişilen ve iş taahhütlerinden dolayı başkalarına ait taşınmazların ve taşınabilir malların üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları,üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devir etmek başkalarına ait olanları devralmak konuları ile ilgili imalathaneler fabrikalar depolar mağaza büro teşhir salonu idari hizmet yerleri açmak konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı fuar sergi panayır ve konferanslara katılmak konuları ile ilgili olarak mümessillikler acentelikler ve bayilikler almak ve vermek ve yaptırmak.Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği kara ile girebilir.Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınması şarttır.