Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu! Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Ünal Kanat ve Hikmetullah Kanar imzasıyla kuruld

Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Ünal Kanat ve Hikmetullah Kanar imzasıyla kuruldu. Kanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi  iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat yol,su,kanalizasyon,doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 8- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya,parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 9- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10- Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları,deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11- Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 13- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kirayavermek. 14- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 15-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak 16- Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını,ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 17- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı,ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 18-Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik,acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.  19-. Her türlü kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri, terlikleri ve benzeri mamulleri üretmek, ürettirmek, alıp satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak.  20-Her nevi ayakkabı tabanı, kösele, lastik, plastik, kauçuk ve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber, astarlık deri yapıştırıcılar, aksesuar, toka, bağ vb. fort, bombe, tela gibi malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için ; a-) Yurt içinden veya yurt dışından her türlü kredi, emval kefalet kredileri ve senet üzerine avans kredileri alabilir ve kullanabilir. b-) Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir c-)Şirket amacı ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesisleri alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, d-)Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları elde etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. e-)Şirket faaliyet konularına giren ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerKanat Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi Adres; Yenikent Mh.682.Sk.8-10/17 Esenyurt