26 / 05 / 2022

Alım satım vergisi asgari beyan değeri ile bağlantılıdır!

Alım satım vergisi asgari beyan değeri ile bağlantılıdır!

Gayrimenkul satışlarında alım satım vergisi asgari beyan değeri ile irtibatlandırılır. Her bölgenin asgari beyan değer cetveli belediyelerde mevcutturBir yazınızda satılan gayrimenkulün üzerinde ipotek varsa alıcı ipotek borç bedelini düşer, gerisini öder, alım satım vergisi de buna göre ödenir demiştiniz. Peki ipotek rayiç bedelin üzerinde ise gayrimenkul hiç vergi ödenmeden mi alınacak • Y.Ü.

En büyük korkum yanlış anlaşılmaktır işte o da geldi başıma. Değerli okuyucum ne olur o yazımı bir daha oku. Hiç o metnin içinde, ‘ipotek bedeli düşülür, alım satım vergisi ona göre ödenir’ diye bir cümle hatta bir ima var mı Orada anlattığım şu: Bir gayrimenkulü 1000 TL’ye alacakken üzerinde 300 TL’lik bir ipotek görürseniz ve bu gayrimenkulü alırsanız 300 TL’lik borcu da üstlenmiş olursunuz. Yani 1000 TL’lik gayrimenkul size 1300 TL’ye gelir. Bu şimdi mantıklı bir alışveriş mi Değil. O halde ne yaparsınız 1000 TL’den 300 TL’yi düşer, satıcıya 700 TL ödersiniz. 300 TL’lik ipotek borcunu da kapattınız mı gayrimenkul size 1000 TL’ye gelir. Anlatılan bu. Şimdi burada alım-satım vergisinden bahis var mı Alım satım vergisi asgari beyan değeri ile irtibatlandırılır. Belediyelerde bulunan asgari beyan değeri cetveli var. Gidersiniz ilgili belediyeye, gayrimenkulün asgari beyan değerini gösterir belgeyi alır tapuya ibraz edersiniz. Bunun altında bir değer gösterip gayrimenkulü satın alamazsınız. Üstünde olur, altında olmaz. Altında olursa devreye maliye girer. Gelelim sorunun ipotek bedeli satış rayiç bedelin üzerinde olursa’ kısmına. Bu olmaz. Ne için olmaz Çünkü ipotek bir borcun teminatıdır. Borç veren, (büyük çoğunlukla bankaların kredisidir) gayrimenkulün kaybedebileceği değeri düşünüp rayiç bedelin yarısına yakınını kredi olarak verir. Hiç değerin üzerinde borç vermek düşünülebilir mi

Bunun teminat unsuru kalır mı Dolayısı ile alım-satım vergisinin ipotekle ilgisi yoktur. Asgari beyan değeri ile ilgisi vardır ve yazımda alım satım vergisi konu edilmemiştir.

Tamer Heper/Posta