03 / 12 / 2023

Alkan Marin İzolasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Alkan Marin İzolasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Aytaç Alkan tarafından kuruldu.Alkan Marin İzolasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 500 bin TL sermaye bedeli ile Aytaç Alkan tarafından kuruldu.

Alkan Marin İzolasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça ve teferruatı ithalini , ihracını ve dahilini ticaretini yapmak. 2. Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak. 3. Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yaptırmak. 4. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek 5. İzolasyon malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6. İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 7. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 8. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 9. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 10. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 11. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 12. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 13. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 14. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 15. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 17. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 18. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 19. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 20. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 21. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 22. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 23. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 24. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 25. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 26. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 27. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 1. Ulusal ve uluslararası reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katılmak, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek, 2. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak, 3. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön