Amasya Yellice Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu!

Amasya Yellice Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu! Amasya Yellice Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı oldu!

Amasya Gümüşhacıköy Akpınar Köyü, Yellice Mevkii’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen, 282, 283 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Yellice Tümülüsü 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi...Kültür ve Turizm Bakanlığından:


SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı Tarihi ve No    : 27.06.2014-94                             Toplantı Yeri: SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.06.2014-1942

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Akpınar Köyü, Yellice Mevkii’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen, 282, 283 parseller ve (kadastral alan dışında) yer alan Yellice Tümülüs’ünün tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.05.2014 tarih ve 1158 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 28.05.2014 tarih ve 92210 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2014 tarih ve 004177 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.20145 tarih ve 975 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.06.2014 tarih ve 254 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Akpınar Köyü, Yellice Mevkii’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen, 282, 283 parseller ve (kadastral alan dışında), yer alan Yellice Tümülüs’ünün ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.