ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanlığı, Necati Gür ile Ahmet Kadir Gül Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 1 milyon TL sermaye ile 8 Mart'ta Şişli'de kuruldu.ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanlığı, Necati Gür ile Ahmet Kadir Gül Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 1 milyon TL sermaye ile 8 Mart'ta Şişli'de kuruldu. 


ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü doğalgaz tesisleri, tesisatları ve doğalgaz dağıtım iletim hatlarına yönelik fizibilite-etüt, müşavirlik, proje, kontrol ve denetleme, yapım, bakım ve onarım, servis, işletme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 2. Şirket konuları ile ilgili olarak taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, danışmanlık yapmak, mühendislik ve planlama hizmetleri vermek, komisyonlar oluşturmak,  3. Her türlü inşaat, elektrik, elektronik, doğalgaz, mühendislik, müşavirlik ve proje hizmetlerinde bulmak, 4. Yurt içinde ve yurt dışında aşağıda yazılı resmi ve özel inşaat konularında mühendislik, müşavirlik ve proje taahhütlerinde bulunmak, 5. Konusu ile ilgili beton, çelik, kâgir ve prefabrik inşaat projelendirme işleri yapmak, 6. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşların her türlü enerji tesisleri, doğalgaz iletim dağıtım ve depolama tesisleri ve ekipmanları, basınç düşürme istasyonları, doğalgaz petrol su boru hatları ve ekipmanları,  işlerini yapar bunlarla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin mekanik, elektrik, otomasyon, tesisat ve malzemelerinin ve bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzemelerin, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende ticaretini yapabilir, 7. Doğalgaz dağıtımı için gereken makine ve teçhizatı alır, satar, imal ettirir, bunlar için ihtira beratı ve haklarını, telif haklarını, alametifarika ve her nevi sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, kullanır ve bu haklar ile imtiyazları kiralar, kiraya verir, devreder, satar, ipotek alır, 8. İşyerleri, konutlar, fabrikalar, komple turistik tesisler ve otellerin her türlü doğalgaz sistemlerinin yapılması projelerinin çizimi ve mühendislik hizmetlerinde bulunmak, 9. Konusu ile ilgili olarak projelerin çizimi ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir, 10  Şirket ihtiyacı için doğalgaz ve inşaat makinelerin alet ve edevatlarını imal edebilir, alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir, 11. Sınai ve ticaret teşebbüslere katılır resmi özel ve karma kuruluşlarla ortaklıklar kurar veya mevcutlara ortak olur.  Yerli ve yabancı sermaye ile her türlü iş birliği yapar,  12. Devletin bütün daire ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve özel teşebbüslerde her nevi arttırma, eksiltme ve diğer ihalelere iştirak eder, teklif verir ve tüm işleri ifa eder, 13. Kurulacak olan tesisler için gerekli olan makine, araç ve gereçlerinin ithalatını yapar, 14. Kurulacak olan enerji tesisleri, doğalgaz santralleri, iletim dağıtım hatlarının ve diğer tesislerin altyapı- üstyapı inşaatlarını müteahhitliğini yapar veya yaptırır, 15. Konusu ile ilgili iş yerleri fabrikalar komple turistik tesisler oteller park ve bahçeler mimari projelerin çizimi, 16. Barajlar, limanlar, kanallar, sulama tesisleri, temiz ve pis su şebekeleri kanalizasyon tesisleri, tasfiye tesisleri içme suyu tesisleri projelerinin çizimi, bu konular ile ilgili müşavirlik hizmetleri yapmak, 17. Konusu ile ilgili tamir, tadilat restorasyon ve iç mimari projelerin hazırlanması ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, 18. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak, 19. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak, 20. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak, 21. Konusu ile ilgili her türlü sıhhi tesisat, doğal gaz, kalorifer, klima ve havalandırma tesisatı proje işleri yapmak, 22. Konusu ile ilgili her türlü zemin ve temel etütleri sondaj proje çizimlerini yapmak, 23. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, inceleme ve etüt işleri, plan, proje ve yapılabilirlik raporlarını hazırlamak, 24. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, banka genel müdürlüğü, otel, motel, tatil köyleri, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, toplu konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Bu konularda, müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, 25. Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak.


ANG Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi, Piyalepaşa Bulvar Ortadoğu Plaza No:73 Kat:19 BB.35