Ankara Adliyesi'nin yıkım kararı iptal edildi!

Ankara Adliyesi'nin yıkım kararı iptal edildi!

Melih Gökçek döneminde yapılan ve Ankara Adliyes’sinin yıkım çalışmaları sonrası Ulaşım Transfer Merkezi yapılmasını öngörülen imar planı, yargının kararı ile iptal edildi.


Melih Gökçek döneminde yapılan ve  Ankara  Adliyesi’nin yıkım çalışmaları sonrası Ulaşım Transfer Merkezi yapılmasını öngörülen imar planı yargının kararı ile iptal edildi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin talebi üzerine alınan iptal kararı başvurusu üzerine  Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından verildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre;TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Melih Gökçek döneminde yapılan bir imar planın daha iptal edildiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 14 Şubat 2017 tarihinde onaylanan Ankara Adliyesi’nin yıkılarak yerine Ulaşım Transfer Merkezi yapılmasıyla ilgili imar planı değişikliklerinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklandı.

ŞPO Ankara Şubesi şu şekilde açıklama yaptı:

“Adliye binasının yıkımını içeren bu plan değişikliği Ankara’nın karşı karşıya kaldığı birçok planlama sorununun düğümlendiği bir örneğe karşılık gelmektedir. Adliye binası gibi önemli bir kamu kurumunun yer seçimi hem kentsel hem de toplumsal açıdan önem taşımaktadır. Adliye binaları, hukuk tarihine olduğu kadar ülkenin sosyal, kültürel ve siyaset tarihine de tanıklık ederler. Binanın yapılışı, kent içerisindeki konumu ve ulaşılabilirliği, ilişkili olduğu diğer kullanımlarla mekânsal ilişkisi ve mimarisi insana verilen değeri ortaya koymaktadır.”

Mevcut yerinde yeni bir mimari program

Açıklamada Ankara’da adliye binasına ihtiyaç olduğunu belirtilen açıklamada  “Adalet Sarayı’na ilişkin açtığımız davaya ait bilirkişi raporunda bu ihtiyaca yönelik olarak şehircilik ilkeleri ve kamusal yararlar doğrultusunda anlamlı bir cevap oluşturulmuştur. Bu raporda birçok ülkenin adliye binası incelenerek Ankara’nın ihtiyacı olan adliye mekanının, mevcut konumunda oluşturulacak yeni bir mimari program doğrultusunda başarıyla tasarlanabileceği vurgulanmıştır”ifadeleri kullanıldı.

Rant hırsının bir örneğidir

ŞPO  açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Günübirlik ziyaretçi sayısının yüksek olduğu Ankara Adliyesi’nin yerinin güçlü ulaşım ilişkileri, bağlantıları ile birlikte kurgulanması esastır. Yargı kararı ile Ankara Adliyesi’nin gerek tarihsel ve simgesel potansiyeli gerek kent bütünüyle kurduğu ilişki itibariyle bugünkü yerinde kalması uygun bulunmuştur. Yargı kararı sonucu iptal edilen bu plan kararı göstermektedir ki, çağdaş devleti temsil eden üç kuvvetten biri olan yargının kamusal alandaki konumu ‘uygun yeterli büyüklükte bir alanın varlığı’ konusuna indirgenmiştir. Bununla birlikte yerine yapılmak istenen ‘ulaşım transfer merkezi’ projesi de Başkentte kent bütününü etkileyen kullanım değişikliği ve ulaşım karalarının nasıl parçacıl kararlarla altüst edilebildiğinin ve bitmek bilmeyen rant üretim hırsının bir örneğidir.”