Ankara Altındağ'da 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Altındağ'da 3 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara Altındağ'da 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Altındağ'da bulunan 2.072.14 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Ankara Satış Memurluğu tarafından 26 Haziran 2015 günü saat 14:15 ile 14:25 arası ihale ediliyor.Ankara Altındağ'da bulunan 2.072.14 metrekare yüzölçümüne sahip arsa,  Ankara  Satış Memurluğu tarafından 3 milyon 4 bin 603 TL'ye satışa çıkarılıyor.
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara İli Altındağ ilçesi Feridun Çelik mahallesi 1048. Cadde ile Şehit Cemalet-tin Koç Sokak Kesişiminde imarın 24134 Ada, 16 parselde kayıtlı 2.072,14-m2 yüzölçümünde üzerinde yıkık gecekondular bulunan arsa vasıflı taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi: Feridun Çelik mah. 1048. Altındağ/ Ankara


Yüzölçümü: 2.072.14-m2 Arsa Payı: Tamamı


İmar Durumu: Taşınmaz “Konut+Ticaret alanı” olarak ayrıldığı, yapılaşma koşullarının; inşaat Tarzı: Ayrık Nizam Emsal: 1,60 Flmax: 24,50-m olarak tesbit edildiği bildirilmiştir.


Kıymeti: 3.004.603,00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 26/05/2015 günü 14:15 -14:25 arası


2.Satış Günü: 26/06/2015 günü 14:15 -14:25 arası


Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye-AnkaraSatış şartları:


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satıs giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki  sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini rüçhanla arsa alacakları toplamın, ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-   Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin  2015/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.