Ankara Gölbaşı'nda 9.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Gölbaşı'nda 9.5 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara Gölbaşı'nda 9.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara İcra Dairesi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesisi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı.Yüzölçümü 11 bin 230 metrekare olan arsanın satış fiyatı 9 milyon 545 bin 500 olarak belirlendi.T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) İCRA DAİRESİ 2015/1492 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli

özellikleri.


1 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri :  Ankara  İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Cilt.20,

Sayfa No:1958, Ada:599, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz. Tapu kaydında,

31/03/2015 tarih ve 6272 yevmiye nolu İmar düzenlemesine alınmıştır.

(Başlama Tarih:31/03/2015, Bitiş Tarih:31/03/2015) beyanı vardır. Taşınmaz, tapu kaydında belirtildiği gibi imar uygulaması görmüş, fiilen meskun mahalde, Belediye kamu hizmetlerinden faydalanan arsa vasfındadır. Etrafında imar mevzuatına uygun daha çok ticari alan içerisinde korumalı korunaklı parselin bulunduğu yerde konaklama tesisleri - lokanta - cafe - bar - çay bahçesi - açık spor alanları - çocuk oyun sahaları - eğlence ve piknik alanları bulunmaktadır. Taşınmaz Gölbaşı - Haymana Karayolunun Mogan Gölü tarafında, Gölbaşı ilçe merkezine 1 km. uzaklıktadır. Parsel üzerinde geçici yapılar mevcuttur. Günübirlik piknik alanı olarak düzenlenmiştir. Hafif eğimli bir arazi yapısına sahip olup göl manzaralıdır. 11.230,00 metrekare. yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz satılacaktır.


Adres:Ankara ili, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi.

Yüz Ölçümü: 11.230,00 metrekare

Arsa Payı: TAM


İmar Durumu: Gölbaşı Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün  02/12/2015 tarih ve 11887 sayılı yazısında; Karşıyaka Mahallesi, 599 ada 1 parselin Mülga Özel Çevre Korumu Kurumu Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli Gölbaşı Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında “Günübirlik Tesis Alanı" olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının Emsal:0.15, Hmax:4.50 m. olduğu, ancak 599 ada 1 nolu parselin de içinde bulunduğu Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 28/07/2006 tarih ve 3858 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Gölbaşı Merkez Uygulama İmar Planına Ankara 2.İdare Mahkemesinde Gölbaşı Belediye Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı aleyhine açılan davada 06/10/2010 tarih ve 2009/1648 esas sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulması, 09/03/2011 tarih, 2009/1648 esas sayılan ve 2011/321 numaralı kararıyla iptal kararı alındığı, Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan imar planı çalışmalarının Belediyenin 09/02/2015 tarih ve 1587 sayılı yazısı ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edildiği, Çevre Şehircilik il Müdürlüğünün 24/02/2015 tarih ve 5256 sayılı yazısı ile incelenmek üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtilmiştir.


Kıymeti: 9.545.500,00 TL

KDV Oram: Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler:

1.Satış Günü: 29/07/2016 günü 10:00 -10:05 arası

2.Satış Günü: 23/08/2016 günü 10:00-10:05 arası

Satış Yeri : GÖLBAŞI (ANKARA) ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNÜ-


Satış şartları

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan veıgılet satış lımlelındmı o, lamı

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satış ilanının “Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere tebligat yerine geçeceği” hususu ihtar olunur.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1492 Tlmt. sayılı dosyş numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/05/2016