Ankara Kalecik'e 112 konut ihaleye çıkarıldı

Ankara Kalecik'e 112 konut ihaleye çıkarıldı

Başbakanlık Toplu Konut (TOKİ) İdaresi Başkanlığı, Ankara Kalecik'e konut, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri için ihale açtı.TOKİ, tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 112 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet ticaret merkezi inşaatı ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi işini açık ihale usulü ile yaptıracak.

İhale, 28 Kasım 2007 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de yapılacak.

Yer tesliminden itibaren toplam 450 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek.

Kalecik konutlarının ihalesine katılmak isteyenler ihale dokümanını, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığından görebilecekleri gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Tamamı için teklif verilecek olan ihalede istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.