Ankara Pursaklar'da 4,5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Pursaklar'da 4,5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Ankara Pursaklar'da 4,5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul TC. Ankara 23. İcra Dairesi tarafından satılıyor. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon 500 bin TL olarak belirtiliyor.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ülümbüş köyü ile Gümüşoluk Mahallesi bölgesinde Serpmeler mevkii No:185/ A

Pursaklar  Ankara  adresinin bulunduğu yere rastlayan imarın Ankara ili Pursaklar ilçesi Ülümbüş Mahallesi 136 parselini teşkil eden 22.250,00m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde 3 hangar olup bu 3 yapı birbirine bağlantılıdır. Betonarme, prefabrik tarzda inşa edilmiştir. Çatısı trapozoiğal sacla kaplanmıştır. Cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Giriş sol kısım 1. hangar tarafında 2 adet cami, bölünmüş ofis kısmı vardır. Giriş sağ kısımda iki yapı arasında aynı çatı altında zemin katında 100 m2 alanlı mutfak, wc ve mescit üst katında mutfak ve salon kısımlarından oluşan yapı vardır. 1. hangar yapısı 1600 m2, 2. hangar yapısı 160 m2 3. hangar yapısı 840 m2dir.Wc, 2 wc 1 duş ve lavabo hacminden oluşmaktadır. 4. hangar 1. bölmesi depo 2. bölmesi de iki gözlü lavabo hacimli WC ünitesiden oluşmaktadır. Kullanım alanı 276 m2 dir. 4. hangar yanında 2 adet kurutma binası (36 m2+35 m2) ile depo (24 m2) vardır. Taşınmaz üzerinde ev bulunmakta olup, zemin e atı ktalı olarak inşa edilmiştir. Zemin katında 3 oda, salon, antre, mutfak ve banyo üst katında 1 oda ile hol kısmı mevcuttur. Kullanım alanı zemin kat 118 m2 üst kat 63 m2, toplamda 181 m2 dir. Taşınmaz üzerinde Kümes bulunmakta olup; Basit tarzda inşa edilmiş olan kümes 20 m2 dir.Taşınmaz üzerinde Ahır bulunmakta olup; yığma tarzda inşa edilmiş olan ahır 3 bölmeli olup, yanında demir konstrüksiyon+bitkisel elyaflı oluklu çatı örtülü, samanlık loarak kullanılan sundurması mevcuttur. Ahır 44 m2 alanlıdır.Taşınmaz üzerinde Kameliye bulunmakta olup, 31 m2 kullanım alanı mevcut olup içerisinde şömine mevcuttur. Yan tarafında WC bulunmaktadır. Bekçi klübesi ise çatısı kiremit örtülü zemini halı kaplı duvarları sıvalı ve boyalıdır. Kullanım alanı 6,25 m2 dir. Taşnımaz üzerinde meyveli ve meyvesiz değişik cinste ve yaşta ağaçlar mevcut olup, TOPLAMDA; Arsası ile birlikte 4 adet hangar depo, 2 adet halı kurutma binası, 1 adet zemin ve çatı katlı konut binası ile kümes ve ahırlardan oluşan yapılar, çeşitli cins ve yaşta ağaçlar vardır.


Kıymeti : 4.500.334,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 29/06/2017 günü 11:00-11:10 arası

2. Satış Günü : 25/07/2017 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye/ ANKARA

Satış şartlan:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar1 kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/20290 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/05/2017