Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışması TBMM'de!

Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışması TBMM'de! Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışması TBMM'de!

Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 çalışması TBMM gündemine taşındı. CHP'li Tığlı, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...  


CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı,  Ankara  Ulaşım Ana Planı 2038 çalışmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Göker, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Tığlı, ''Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 Çalışması, 2013 yılının Şubat ayında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir hizmet alım protokolü ile yapımına başlanmış ve aradan geçen dört sene içinde akıbeti belirsiz bir çalışmadır'' diye konuştu. 

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın soruları:
1. Ankara Ulaşım Ana Planı tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa akıbeti nedir? Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 adıyla anılan çalışma kim tarafından yapılmıştır?

2. Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 adıyla anılan çalışmanın tarafları, katılımcıları kimlerdir? Proje koordinatörünün, makina mühendisi olduğu halde, "mimarlık" ve "çevre uzmanı" "ulaşım uzmanı" olduğu yönünde unvan kullandığı iddiaları doğru mudur? Proje yürütücüsü yardımcısı hakkında "şehir planlamacısı" lisans diploması olmadığı yönünde bir dava açılmış mıdır?

3. Basma yansıyan meslek odaları ve uzman görüşlerinde Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 analiz kitapçıklarından, sonuç ürün olan bir kentsel ulaşım ve nazım imar planına gidilemeyeceği belirtildiği halde aksine ısrar edilmesinin dayanağı nedir?

4. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2013 yılında yapılan Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 projesine ait protokolün bir yıl süreli olduğu doğru mudur? Doğruysa protokolün süresi ne zaman dolacaktır?

5. Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 çalışması Gazi Üniversitesinin döner sermaye çalışması mıdır? Bu projeyle ilgili Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı ve Kurulunun onayı var mıdır? Bu projeye ait orijinal rapor ve plan paftalarının Belediyeye (işverene) tesliminden Önce “Üniversite Çalışması” olduğunu belli edecek şekilde “Noter” tarafından tasdik edilmiş midir?

6. Protokol hükümlere göre Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 için üst ölçekli yeni Nazım İmar Planı yapılması gerekirken, Haziran ayında çıkarılan "Mekânsal Planlar Yönetmeliği”ne göre şema ve krokilere dayalı “Strateji Planı” adı altında bir üst planlama sürecine gidilmesini Protokol Hükümlerine, Planlama Disiplinine ve İmar Kanunu’na uygun buluyor musunuz?

7. Çalışma analizleri, trafik etütleri ve anketlerde kullanılan yöntemler bakımından tartışılan bu çalışma kamuoyunu tatmin edecek şekilde analitik etüt ve analizler içermediğine göre çalışmayı sil baştan ele almayı düşünüyor musunuz?

8. Basma yansıyan haberlere göre proje yürütücüsü ve eskimiş üst kadrolarının meslek şekilleri itibariyle "Şehir Planlamacısı" dışında, mesleki açıdan ehil olmayan akademisyenlerden oluştuğu doğru mudur? Bu kişiler hakkında FETÖ ile bağlantılı olabileceklerine dair açılmış herhangi bir dava var mıdır? Bu kişiler kim tarafından atanmıştır? Bu çalışma bittikten sonra "Projeye Dönemsel Katkı Verenler" isimli listeye Proje Yürütücülerinin isteği üzerine sonradan eklenen kaç şehir bölge plancısı vardır?

9. Koruma planlaması konusunda uzman olmadığı bilinen ve herhangi bir yayını bulunmayan bir öğretim üyesinin, Ankara Ana Ulaşım Planı 2038 Projesi kapsamında Koruma Kurulu Üyeliği’ne Gazi Üniversitesi rektörü tarafından atanmasını nasıl yorumluyorsunuz? İlgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde yapılan bu atama için ne gibi yaptırımlar getireceksiniz?