Ankara Yenimahalle'de 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 13.5 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara Yenimahalle'de 13.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de bulunan 15.074 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, Ankara Satış Memurluğu tarafından 20 Temmuz 2015 günü saat 09:45 ile 09:55 arası ihale ediliyor.


Ankara Yenimahalle'de bulunan 15.074 metrekare yüzölçümüne sahip arsa,  Ankara  Satış Memurluğu tarafından 13 milyon 566 bin 600 TL'ye satışa çıkarılıyor.TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43253 ada, 5 parselde kayıtlı 15.074,00 m2 yüzölçümlü arsa cinsi taşınmazdır. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanabilen, şehir ve iş merkezlerine ulaşımı kolay bir bölgededir. Taşınmazın 84138/2 no.lu onaylı imar planı kapsamında emsal: 1.2, Hmax: serbest olan ayrık nizam konut kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat yoktur. Özellikleri yazılı taşınmaz taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır.


Adresi: Yuva Mah. Çakırlar Kavşağının Batısında 1940. Caddeye Cepheli Boş Arsa. Yenimahalle-ANKARA


Kıymeti: 13.566.600,00 TL 


KDV Oranı: %18


1.Satış Günü: 20.07.2015 günü 09:45 - 09:55 arası


2.Satış Günü: 20.08.2015 günü 09:45 - 09:55 arası


Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 No.lu Mezat Salonu Sıhhiye-Ankara Satış şartları:


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/238 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.