Ankara Yenimahalle'de 45.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Yenimahalle'de 45.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!T.C. Ankara Satış Memurluğu, Ankara Yenimahalle'de yer alan gayrimenkulü 45 milyon 668 bin 400 TL olarak belirlendi.


T.C.  Ankara  Satış Memurluğu, Ankar Yenimahalle'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 45 milyon 668 bin 400 TL olarak belirlendi.


T.C.
ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2021/76 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 1467/1 Caddeye cepheli boş arsa tapu kaydında Yuva Mahallesi 43067 ada 8 parsele kain 24.036,00m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde halen hububat ekili olduğu, kuzey cephesinin 1467/1 Caddeye cepheli olduğu, kuzey tarafında yapılaşmaların bulunmadığı, güney cephesinde çok katlı ve meskenden oluşan yapıların bulunduğu, arsa kendi içerisinde batıdan doğuya ve güneyden kuzeye %3-5 eğimli olduğu, Yuva Mahallesinde yer alan 1467/1 Caddeye cepheli arsaların emlak vergisine esas m² rayiç bedeli 2021 yılı için 455,49 TL olarak belirlendiği, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile taşınmazın üzerindeki takyidatları ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Adresi : Yuva Mahallesi 1467/1 Caddeye Cepheli Boş Arsa Yenimahalle/ ANK.
Yüzölçümü : 24.036,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/09/2021 tarih ve 202100974 sayılı yazısında Yuva Mahallesi 43067 ada 8 nolu parselinin 1/1000 ölçekli 84138/35 nolu parselasyon planı kapsamında E:1.00, Yençok:25 Kat "Konut" kullanımında kaldığı ve söz konusu ada parselde 84138 nolu plan notlarının geçerli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 45.668.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi Olup,
Alacaklısı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.ş. Yenimahalle Şubesi, Borçlusu Cafer OKKALI adına 16/10/1967 Tarih 5105 Yevmiye İpotek Şerhi
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/01/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Yenimahalle


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/76 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.