13 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

Ankara Yenimahalle'de uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

43258 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 44675 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 44617 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği belediye ilan panosunda askıya çıkartıld
Ankara Yenimahalle uygulama imar planı değişikliği için  tıklayın