ankara imar planı değişiklikleri

ankara imar planı değişiklikleri

Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 1/16000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya 3 Kasım 2016 tarihinde çıkarıldı. İmar planı 3 Aralık 2016 tarihinde askıdan indirilecek.

Ankara Yenimahalle'de uygulama imar planı değişikliği yapılacak!

43258 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 44675 ada 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 44617 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği belediye ilan panosunda askıya çıkartıld

Ankara Devlet Mezarlığı ve Orman Alanı imar planı askıda!

Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi, 13479 ada 1 nolu parselin "Askeri Alanı (Devlet Mezarlığı)" ve "Orman Alanı" amaçlı hazırlanan imar planı askıya çıkarıldı...

Ankara Temelli özel eğitim tesis alanı imar planı askıda!

Ankara Sincan İlçesi Temelli Mahallesi 1248 Ada 1 Parsele Ait Özel Eğitim Tesis Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği askıda...

Ankara Gölbaşı'nın imar planı değişti!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, Gölbaşı İncek Mahallesi'ndeki imar planı değişti. Onaylanan planlarda “kentsel dönüşüm ve gelişim proje” alanı içinde kalan 25 adet konutun yapılması 15 kat artırıldı.

Ankara Gölbek Köyü imar planı değişikliği askıda!

Ankara Gölbaşı İlçesi, Gölbek Mahallesi'nde 788 bin 314 metrekare büyüklüğe sahip parselin imar planı askıya çıkarıldı...

Ankara Alacaatlı 926 parsel imar planı askıda!

Ankara Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 164 bin 59 metrekare büyüklükteki 926 Sayılı Parsele ilişkin olarak hazırlanan imar planı teklifi askıya çıkarıldı...

Ankara Ayaş ticaret ve belediye hizmet alanı imar planı askıda!

Ankara Ayaş İlçesi, Şeyhmuhittin Mahallesi 140 ada 1 sayılı parsel ve yakın çevresine ait 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı askıya çıkarıldı...

Ankara Yenimahalle mezarlık alanı imar planı askıda!

Ankara Yenimahalle İlçesi, İvedik Mahallesi, 44669/ 20, 21, 22 nolu parsellerin “Özel Proje Alanı” kullanımından “Mezarlık Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin imar planı askıya çıkarıldı...

Ankara Söğütözü kentsel dönüşüm alanı imar planı askıda!

Ankara Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi 16136/7 ve 16373/1 sayılı parsellere ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı imar planı askıya çıkarıldı...

Ankara Üniversitesi Teknokent ek alanı imar planı askıda!

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı nazım imar ve uygulama imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı...

Ankara Lodumlu imar planı değişikliği askıda!

Ankara Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesi 29173 ada 1 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı...

Ankara Yenimahalle'de imar planı askıya çıkarıldı!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ankara Yenimahalle'deki 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisini askıya çıkardı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ankara Gölbaşı Gaziosmanpaşa imar planı değişikliği askıda!

Ankara Gölbaşı İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 330 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kaldırım alanında bulunan mevcut trafo binasının 462 adanın batısında meri planında “Park Alanı” olarak tanımlı alana deplase edilmesine ilişkin hazırlanan imar planı askıda...

Ankara Gölbaşı'ndaki imar planı değişikliği onaylandı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Maliye Hâzinesine ait Ankara ili, Gölbaşı'nda 1/25000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını onayladı.

ankara imar planı değişiklikleri

ankara imar planı değişiklikleri ankara imar planı değişiklikleri


Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 1/16000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya 3 Kasım 2016 tarihinde çıkarıldı. İmar planı 3 Aralık 2016 tarihinde askıdan indirilecek.
İmar planı için