25 / 05 / 2022

Ankara'da 12.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara'da 12.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Batı İcra Dairesi, Ankara'da yer alan arsayı 12 milyon 350 bin TL bedelle satışa çıkardı.Ankara Batı İcra Dairesi, Ankara'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 12 milyon 350 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2016/8932 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  Ankara  İl, Sincan İlçe, 1665 Ada, 6 Parsel, YENİKENT-İMAR Mahalle, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; Ankara ili Sincan ilçesi Fevziçakmak (tapuda Yenikent - İmar) mahallesi hudutlarındadır. Taşınmazın bulunduğu bölge Yenikent sanayi olarak bilinen bölge içerisinde konumlu, Sincan Belediyesi mücavir alanı içerisinde olup yakın çevresinde sanayi ve depolama alanları ile boş arsalar bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede alt yapı ve üst yapı eksikleri bulunmakta olup gelişimini devam ettirmektedir. Değerleme konusu taşınmaz dikdörtgene yakın yamuk bir geometrik şekle sahip olup orta eğimlidir. Taşınmaz 40. cad. 42. cadde ve 43. cadde cephesi bulunmaktadır. Parsel sınırları kesin olarak belirgin değildir. Parselin etrafı herhangi bir yapı elemanı(tel çit, duvar. vs. ) ile çevrili değildir. Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın iki cephesi imar yolu açık olup yol toprak yoldur. Taşınmaz keşif anında boş vaziyettedir. Fiili durumu boş arsadır. Taşınmaz Ankara ili Sincan ilçesi Fevzi çakmak mah. 40. Cadde 42.cadde ve 43. Caddelerin keşiminde yer almaktadır. Gayrimenkule ulaşım Ankara Ayaş yolu üzerinden Ayaş yönünde Sincan istikametine gidilirken Yenikent sanayi kavşağına varmadan 1,3 km önce sağa dönülür ve 675 m. Sonra sağ kolda yer alan 40 cadde ile 42. Caddenin kesişiminde köşe parseldir.

Ankara da 12.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Yüzölçümü : 34.298 m2
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 12.350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:50 - 10:53 arası
2. Satış Günü : 09/03/2022 günü 10:50 - 10:53 arası
Satış Yeri : ANKARA BATI ADLİYESİ MEZAT SALONU - ETİMESGUT / ANKARA
Not : ihale esnasında ihale alıcısının İİK. Nın 134/1 maddesi gereğince Müdürlüğümüzce ihale konusu malların muhafaza ve idare edilemeyeceğini, doğabilecek zararların ihale tarihi itibariyle ihale alıcısına ait olacağı ilan olunur.

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8932 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.