Ankara'da 13 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara'da 13 milyon TL'ye satılık arsa! Ankara'da 13 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Satış Memurluğu tarafından Ankara İli, Yenimahalle İlçesi'nde bulunan arsa 13 milyon 566 bin 600 TL bedelle, 29 Eylül günü açık artırmayla ihale edecek.Ankara İli, Yenimahalle İlçesi'nde bulunan arsa,  Ankara  Satış Memurluğu tarafından 29 Eylül günü açık artırma usulüyle ihale edilecek. 


Kıymeti: 13.566.600.00 TL


TC. ANKARA (SULH HUKUK NUH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 43253 ada, 5 parselde kayıtlı 15.074,00 m2 yüzölçümlü arsa cinsi taşınmazdır. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanabilen, şehir ve iş merkezlerine ulaşımı kolay bir bölgededir. Taşmmazın 84138/2 no.lu onaylı imar planı kapsamında emsal; 1.2. Hmax: serbest olan ayrık nizam konut kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat yoktur. Özellikleri yazılı taşınmaz taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi : Yuva Mah. Çakırlar Kavşağının Batısında 1940. Caddeye Cepheli Boş Arsa. Yenimahalle / ANKARA 

Yüzölçümü : 15.074,00 m2

Arsa Payı : Tamamı

İmar Durumu : E 1.2 Hmaxs= Serbest ayrık ni/am kumıt kullanımında bildirilmiştir. 

Kıymeti: 13.566.600.00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 

1. Satış Günü : 29/09/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 30/10/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu Sıhhiye/Ankara


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sı oranında pey akçesini İstanbul lOİcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatın İması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1, maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilam tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/238 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2015