Ankara'da 13.1 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Ankara'da 13.1 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul! Ankara'da 13.1 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü Ankara'da yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü Pursaklar ve Keçiören'de yer alan 3 adet gayrimenkulü 13 milyon 129 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden


1. Yukarıda nitelikleribelirtilen taşınmazların satış ihaleleri2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla  Ankara  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi BaşkanlığıSeymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi(İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye’deadres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almakistedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici,Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerindegörülebilir.
4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi,  resim  ve  harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşmasıhalinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzeretaksitlendirme yapılabilecektir.
6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.trweb sayfalarından öğrenilebilir.İhalenin yapılacağı adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:3 C Blok (İhale Odası) Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96