Ankara'da Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlar özelleştirilecek!

Ankara'da Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlar özelleştirilecek!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yenimahalle Akköprü'de bulunan taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 29/5/2015

Karar No : 2015/40

Konu :  Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 28/05/2015 tarihli ve 3328 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait;  Ankara  İli, Yenimahalle İlçesi, Akköprü Mahallesi 1768 ada 84, 85 ve 86 parsellerde bulunan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.