25 / 05 / 2022

Antalya Arena Stadı'nın yanındaki alan imara açılıyor!

Antalya Arena Stadı'nın yanındaki alan imara açılıyor!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle stadyum ve spor tesisleri karşılığı TOKİ'ye devredilen, Antalya Arena'nın doğusundaki 40 bin metrekarelik köşe parsel için kollar sıvandı.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle stadyum ve spor tesisleri karşılığı TOKİ'ye devredilen, Antalya Arena'nın doğusundaki 40 bin metrekarelik köşe parsel için kollar sıvandı. Daha önce rezidans ve AVM yapılmak istenen alan şimdi de ticaret ve turizm kullanımına açılıyor. 


AVM DE OLUR OTEL DE 


TOKİ tarafından hazırlanan uygulama imar planlarına ulaşan gazetemiz, herkesin merakla beklediği planlama kararlarını sizlere açıklıyor. Muıatpaşa İlçesi. Bahçelievler Mahallesi, 12581 ada 6 parselde kayıtlı söz konusu parsel, geçmişte spor alanıyken yapılan planla turizm ve ticaret alanı oluyor. Plan özel hükümlerine göre alanda otel. motel, tatil köyü, apart otel gibi konaklama tesisleri, restoran, lokanta gibi eğlenceye yönelik birimler, finans. banka ve yönetim binaları ile alışveriş merkezi, iş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı yer alabilir. 


Hazırlanan uygulama imar planları, daha önce kamuoyunun hassasiyetinin olduğu ulaşım sorunu ve sağlıklı şehirleşme konusunda kaygıları daha da artırıyor. Bilindiği gibi 2012 yılı Mayıs aynıda Antalya Eş Güdüm Kurulu nda  TOKİ  ile yapılan protokol konusunda duyulan kaygılar kamuoyuna açıklanmıştı. 


İşte o açıklamadan bir bölüm: "İmzalanan bu protokol ile TOKİ'nin mevzuatlar uyarınca imar planı yapıp onaylama ve uygulama yetkisine sahip olması, son dönemdeki yasa ve mevzuat düzenlemeleri ile TOKİ'nin sosyal konut üretme amacmdan uzaklaşarak artık yatıran odaklı konut yada başka amaçlı kullanımlara yönelik yapı üretim mekanizması içine girmesi ile mevcuttaki turizmi teşvik kanunuyla Turizm Bakanlığmm plan yapma ve onama yetkileri de düşünüldüğünde Antalya da Antalyalıların iradesi dışlanarak, yerel yönetim, kent halkı ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri hiçe sayılarak, merkezi yönetim tarafından alınan kararlar Antalyalılara rağmen uygulamaya çalışılmaktadır. 


YATIRIMCI TALEBİ İLE PLANLAMA 


Bütüncül bir planlamanın konusu olması gereken bu kararlar, maalesef yatırımcı talebi doğrultusunda, Antalya gerçekleri dışında müdahalelerle, kentsel, teknik ve sosyal donatı alanlarımızın yok olmasma neden olmaktadır. Yine yaptığımız araştırmayı derini eştirdiğimizde 100. Yıl Alanının 6 parsele ayrıldığı, daha önce dava açılarak Merkezi Gelişim Aksları kararı iptal edilen alanın 6 parsel olarak TOKİ'ye devredileceği anlaşılmıştır. Yani Antalya'ya yapılacak spor tesisleri karşılığı yine Antalyalılardan bir alanın daha koparılacağı anlaşılmaktadır."Adnan YILDIRIM/Antalya Gerçek Akdeniz