Antalya Kırcami planlarına yargıdan iptal!

Antalya Kırcami planlarına yargıdan iptal!Antalya'nın Kırcami planlarına yönelik açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri tarafından son aşamaya getirilen planlanlar iptal edildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin yıllardır devam eden Kırcami planları için sona gelindi. Planlama çalışmaları, mahkeme tarafından iptal edildi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, her iki belediye, planların tamamlandığını Kırcamililere açıklamış, yakın zamanda inşaat çalışmalarının başlayacağını belirtmişti. 

Antalya Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir Belediyesi'nin 25 bin ve 5 binlik planlarını, Muratpaşa Belediyesi'nin ise binlik planını Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Şehir Plancıları Odası, Muratpaşa sınırlarında kalan Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren alanının 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri iptal edildi.

Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 25 binlik planlamanın, önceki iki planın olumlu yönlerinin de korunmamasının ve iki önceki plandan itibaren itirazlarda ve itirazların değerlendirilmesinde bulunmadığı halde bu müdahalelerin sebebinin anlaşılamamış olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu konuların sağlıklı kentleşme yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, ayrıca gerekçelerde ve planlama kararlarında belirtilen planlamanın temel hedeflerine aykırı olduğunu belirtti. 

Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 binlik planlamasında ise 2 emsalli yapılaşma koşullarının bölgenin özelliğine uygun olmayan fazla kat yüksekliği ve fazla yapı yoğunluğu oluşturacağı vurgulanan davada 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaştığı belirtildi.

Şehir Plancıları Odası, Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı binlik planlamaya yönelik de hem Muratpaşa'nın, hem de Büyükşehir'in yaptığı planların iptaline yönelik dava açtı. Oda, üst ölçekli planlara karşı dava açıldığı, kentin yeni yerleşim alanlarına açılmasını gerektiren bir nüfus projeksiyonu açığı bulunmadığı, üst ölçekli planlara aykırı olduğu, sosyal donatı alanlarının yetersiz olduğunu iddia ederek planların iptal edilmesini istedi.

Mahkeme, binlik planların 5 binlik ve 25 binlik planlamayla bağlantılı olduğunu öne sürerek, söz konusu iki planın iptaline yönelik karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, 5 binlik ve 25 binlik planların iptalinin ardından binlik planlamanın dayanaksız kaldığını belirterek, 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaştığını belirtti.