Antalya'nın 3'te 2'si riskli yapılardan meydana geliyor!

Antalya'nın 3'te 2'si riskli yapılardan meydana geliyor! Antalya'nın 3'te 2'si riskli yapılardan meydana geliyor!

Türkiye Müteahhitler Federasyonu Başkan Vekili Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, "Antalya genelinde 120 bin yapı stoğunun 80 bini yani üçte ikisi ya güçlendirilecek ya da yıkılacak durumda" dedi.Türkiye Müteahhitler Federasyonu Başkan Vekili Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, "Antalya genelinde 120 bin yapının 80 bini ya güçlendirilecek ya da yıkılacak durumda" dedi. 


Kentsel dönüşüm adı ile bilinen 6306 no'lu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 16 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiğini belirten Türkiye Müteahhitler Federasyonu Başkan Vekili Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkam Deniz kentsel dönüşüme biran önce başlanılması gerektiğini söyledi. "Önümüzde bir tarafta kanun var diğer tarafta Türkiye nezdinde Antalya'mız var. Bizim şehrimizde bu iş nerede, nasıl yapılacak, biz bu işin neresindeyiz? Müteahhitlerimiz neresinde, nasıl bir hazırlık gerekiyor?" diyen Karataş, Antalya Valiliği'nin kamu binalarında riskli yapı tespiti yaptırdığım hatırlattı. Karataş, "118 yapının 78 'i riskli ilan edildi ve bunun üzerine sağlık koleji, eski devlet hastanesi yıkıldı, özel idare için de yıkım karan çıktı. Antalya genelinde 120 bin yapı stoğunun 80 bini yani üçte ikisi ya güçlendirilecek ya da yıkılacak durumda" dedi. 


Ekonominin lokomotifi olacak 

Karataş, "Yaşam hakkı, anayasaca koruma altındadır. Hepüniz biliyoruz ki 4708 sayılı kanun milattır. Öncesinde yapılan inşaatlar denetimsiz, dere suyuyla, kürekle karılan betonla, ııervtirsüz demirle, rulo halinde gelen ve traktöre çektirdiğimiz demirle ki bu incelen bir demirdir, tuzlu deniz kumuyla, inisiyatifin ustada veya müteahhitte olduğu ortamlarda, çakılın içüıe toprak karıştığı üretimlere maalesef şahit olduk. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek! Deprem riski taşıyan ve ayrıca buna bağlı olarak niteliksiz konut stoğuna sahip olan ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve gelecek 20 yıl içerisinde ekonomimizin lokomotifi olacağı gibi gözüken kentsel dönüşümün, kamuoyunda tam olarak anlaşılması bizim içüı son derece önemlidir. Antalya' da maalesef 2014'de bunu yapamadık. 2015'de ömek ve özendirici bir dönüşümü ada bazında gerçekleştirmeyi umuyoruz" diye konuştu. 


Antalya Gazete Bir