Antalya'nın projeleri bugün mecliste karara bağlanacak!

Antalya'nın projeleri bugün mecliste karara bağlanacak!Bugün gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi devam toplantısında Kepez ve Santral mahallelerindeki hak sahipleriyle yapılacak ön protokol için yetki devri gibi çok önemli konular karara bağlanacak.


Bugün gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi devam toplantısında Kepez ve Santral mahallelerindeki hak sahipleriyle yapılacak ön protokol için yetki devri, Lara Beach Park'a ilişki süren davalar, yayalaştırma projesi kapsamında çocuk parkının katlı otoparka dönüştürülmesi, ANSET'in bütçe artışı gibi çok önemli konular karara bağlanacak. 


Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı devam toplantısı bugün saat 14:30'da A SAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak. 26 Gündem maddesiyle toplanacak olan mecliste, kentsel dönüştün kapsamında riskli alan ilan edilen Kepez ve Santral mahallelerindeki hak sahipleriyle yapılacak olan ön protokolden, Şarampol Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında yapılması gündeme gelen otoparka ilişkin plan teklifleri görüşülecek. Daha önce bölgede yapılacak otoparkın, yeraltı otoparkı olarak planlanacağı söylenirken, edilen bilgiye çocuk parkı çok katlı otoparka dönüştürülecek ve bölgeye büyük bir beton kütlesi gelecek. 


24 Kasım 2014 tarihli, 2014/7041 sayılı Bakanlar Kumlu kararına istinaden 25 Aralık 2014'te 29216 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanım kapsamında riskli alan ilan edilen Kepez İlçesi, Kepez ve Santral mahallelerinde kentsel dönüşüm konusu bugün yeniden mecliste. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündemin ilk maddesi olan kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edilen bölgedeki yapıların yıkılması ve yerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası için ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin ön protokol imzalanması tartışmaya açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici'ye imza yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu merak konusu. 


Edinilen bilgiye göre hak sahipleri ile imzalanacak olan ön protokol 5 maddelik. 3 Sayfadan oluşan ön protokolde, hak sahibine verilecek olan konutun m2'sinden her türlü haklarından feragat ettiklerine dair pek çok önemli husus bulunuyor. 


ANSET'İN BÜTÇESİ 5 MİLYON OLUYOR 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'nin bütçesi 5 milyon TL'ye çıkarılıyor. Belediyenin yüzde 84 ortaklık oranı gereği 1,9 milyon TL olan ANSET bütçesinin 5 milyon TL'ye çıkması halinde, ANSET'e 2,6 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Konuya ilişkin teklif ve hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu bugün saat 14.30'de gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 3. gündemde tartışılacak. ANSET tarafından Genel Müdür Gaye Doğanoğlu imzasıyla teklif edilen bütçe artırımının gerekçesinin 9 aylık bilanço üzerinden yapılan değerlendirme olduğu belirtiliyor. Şu an itibariyle Kamu İhale Kanunu kapsamında söz konusu şirketin hiçbir ihaleye katılmasının mümkün olmadığı da şirket tarafından bağımsız bir denetçiye hazırlattırılan raporlarla meclis üyelerinin ve kamuoyunun dikkatlerine sunuldu. 


DAVADAN VAZGEÇİP, UZLAŞMA TEKLİFİ 

Yine mecliste gündemin 6. maddesinde yer alan Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 1071 parsel numaralı 62.129,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanda 387.505,75 m2 olmak üzere toplam 449.634,75 m2 yüzölçümlü alan ile ilgili Defterdarlığın (Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü) 20.10.2015 tarih ve 35363 sayılı yazılarında protokol ceza bedellerinin iptali istemiyle belediye tarafından açılan davadan vazgeçilmesi ve uzlaşma sağlanması hususları görüşülecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici'nin bu konuda yetkili kılınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu gündemde karara bağlanacak. 


BALBEY DE GÜNDEMDE 

Yine gündemin bir diğer önemli maddesi 9. maddesi olacak. Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Yenileme Alanı sınırları içerisinde yapüacak yenileme projesine ilişkin projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde her türlü mal ve hizmet alımına, yapım işlerine ve danışmanlık hizmetlerine dair uygulama esas ve usullerin belirlenmesi hususu bu gündemde karara bağlanacak. 


YER ALTI OTOPARKI KATLI OTOPARK OLDU 

Gündemin 12-13 ve 22-23. maddesinde Muratpaşa ilçesine dair çok önemli konular görüşülecek. Şarampol Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında yapılacak park, otopark, bina cephesi düzenlemeleri, katlı otoparka ilişkin plan teklifi ile bazı caddelerin yetkisinin Büyükşehir'e devri karara bağlanacak. 


Daha önce çocuk parkının yeraltı otopark olarak düzenleneceği açıklanırken, teklife göre çocuk bahçesi genel, katlı otopark olarak düzenlenecek. Alanda emsal bir çocuk parkı yapılmadan bu teklifin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Meclis üyelerinin çok önemli kararlar vereceği tüm bu hususlara ilişkin komisyon raporları ise henüz taraflarına ulaşmadığı öğrenildi. Grupların raporları çok kısa sürede görüşüp meclis öncesi karar alması bekleniyor. Ne kadar sağlıklı kararlar alınıp almmayacağı ise tartışma konusu. Antalya Gerçek Akdeniz