30 / 06 / 2022

Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir?

Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir?

Apartman Gürültü Yönetmeliğinde belirlenen yasak saatlerde gürültü yapan kimselerin nereye şikayet edilmesi gerekiyor? Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir? İşte yanıtı...Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir?

Apartman Gürültü Yönetmeliğine göre, mesai günlerinde öğleyin saat 13 ile 15 arasında (öğle istirahatı) ve geceleri saat 19:00 – 07:00 gürültülü hareketlerin yapılması; Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilmesi nedeni ile tüm gün boyunca gürültülü hareketlerin yapılması yasaklanıyor.


Bu yasağa uymayan komşular Sulh Hukuk Mahkemesine şikayet edilebiliyor. Dava sonucunda gürültü niteliğine göre farklı yaptırımlar uygulanıyor; örneğin para cezası verilmesi, hapis cezası ya da kat mülkiyetinin devri mecburiyeti...


Apartman gürültüsü şikayet dilekçesi örneği:


.............. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

DAVALILAR  : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün .................... (çekilmez hal yazılır) ................ sebebiyle mülkiyet hakkının devri.


OLAY : Yöneticisi: bulunduğum ...............ili.............. ilçesi ................ mahallesi.............. caddesi .............sokakta ............ ada........... parselde bulunan...... kapı numaralı apartmanın...... nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ................ (çekilmez hal yazılır) ............... sebebiyle, bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.


HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Madde 25 ve ilgili mevzuat.


DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin.......nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.


Tarih...../...../.......


Davacı(Adı-Soyadı,İmza)


EKLER :

1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.

2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararıGürültü yapan komşuyu nereye şikayet edebilirim?
Rahatsız eden komşuyu şikayet dilekçesi!
Apartmanda gürültü nedeniyle suç duyurusu dilekçesi!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com