27 / 05 / 2022

Apartman yönetim planı nedir?

Apartman yönetim planı nedir?

Apartman yönetim planı nedir? Apartman yönetim planı oluşturmak hangi yapılarda zorunludur? Merak ediyorsanız, yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Apartman yönetim planı nedir?

Apartman yönetim planı, apartmanın nasıl yönetileceğini, yani apartmandan nasıl faydalanacağını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücret gibi yönetime dair tüm hususları kapsayan plana deniyor.


Bütün hak maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan apartman yönetim planı, hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre karara bağlanıyor.


Bir yönetim planı oluşturmak ya da yönetim planını değiştirmek için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oy şartı aranıyor. Yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini; yönetici ve denetçileri bağlayıcı oluyor.


Ayrıca yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün "Beyanlar" hanesinde gösteriliyor. Söz konusu değişikliklerin yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanması gerekiyor.


Kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mahkemeye başvurma hakları bulunuyor.


Ana gayrimenkulün kat malikleri kurulu tarafından belirlenen yönetim planı ve kanun hükümlerine göre verilen kararlar doğrultusunda yönetildiğini belirtmiştik. "Apartman yönetim planı nedir?" sorusunun yanıtından sonra, yönetim planı için kararlar nasıl alınıyor? Bu hususa değinelim.


Apartman yönetim planı kararları

Apartman yönetimi için, her kat maliki, Kanuna göre arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahip oluyor. Eğer bir kimsenin birden fazla bağımsız bölümü var ise, her bağımsız bölüm için ayrı ayrı oy hakkına sahip oluyor.


Ancak, malik olunan bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamıyor, bir diğer ifade ile oy hesabı yapılırken kesirler dikkate alınmıyor.


Kat malikleri kurulu kararları 1'den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanması gerekiyor.


Bir husus hakkında çıkan anlaşmazlıklar ise, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülüyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com