Apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır?

Apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır? Apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır?

Kimi yapılarda yapılması zorunlu olan sığınak; insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa ediliyor. Peki, apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır?

Apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır?

Kimi yapılarda yapılması zorunlu olan sığınak; insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleri ifade ediyor.


Sığınaklar basınç sığınağı ve serpinti sığınağı olmak üzere ikiye ayrılıyor. 


Basınç sığınakları 

Nükleer silahların ani ve kalıntı etkileriyle konvansiyonel silahların etkilerine kimyasal ve biyolojik harp silahlarına karşı korunmak amacı ile devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır. 


Serpinti sığınakları

Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacı ile inşa edilen sığınaklardır. 


Bunlar kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilirler. Serpinti sığınakları bina ve tesislerin bodrum katlarında yapılır. 


Mümkün olmadığı taktirde bahçelerinde toprağın yapısına göre yer üstünde  veya yer altında yapılır, yer üstünde yapıldığında TAKS hesabına dahil edilir.


Serpinti sığınakları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında imar planı bulunan ve bulunmayan alanlardaki binalarda yapılıyor. Peki, apartmanda sığınak zorunluluğu var mıdır?


- 8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda,


- Toplam inşaat alanı 800 m2 den az olan iş yerlerinde,


- Toplam inşaat alanı 800 m2 den az olan  konut ve işyeri olarak kullanılan yapılarda,


- Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan ve ruhsata tabi olmayan yapılarda sığınak yapma zorunluluğu aranmıyor.


- Bir imar parselinde birden fazla bina bulunması ve binaların ve binaların toplam inşaat alanının 800 m2 yi aşması halinde parselde ortak tek bir sığınak yapılabileceği gibi birden fazla da yapılabiliyor.


İmar Kanunu sığınak!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com