Arıl Yapı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Arıl Yapı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Arıl Yapı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Eyüpsultan'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Yavuz Gül tarafından kuruldu.


Arıl Yapı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Eyüpsultan'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Yavuz Gül tarafından kuruldu.

Arıl Yapı İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15) Gerekli şekilde örgütlenir.Gerekli ve ihtiyaç duyabileceği hizmet alanları için gayrimenkul, tesis,alet ve ekipmanları yurt içi veya yurt dışında satın alabilir veya kira ile tutabilir, yabancı ve yerli personel, danışman ve uzmanlar istihdam edebilir, mallar ve hizmetler satın alabilir,satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 16) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir. 17) Portföyündeki pay senetleri ve hisselerini aracılık yapmamak kaydıyla peşin ve vadeli satabilir; bunları devredebilir;bunları başka pay senetleri ve hisselerle değiştirebilir ve bunları rehin edebilir. 18) Şirket aracılık yapmamak kaydıyla, başka ortaklıkların veya şirketlerin pay senedi ve hisselerini satın alabilir, bunları kendi sermayesinin arttırılmasında ayni sermaye olarak kabul edebilir; bu ortaklık ve şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir, pay senetleri veya hisselerini rehin olarak kabul edebilir. 19) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. 20) Bağlı kuruluşların ve 3.kişilerin alacaklarını devir ve temlik alabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına ve 3.kişilere devir, temlik veya ciro edebilir;bağlı kuruluşlarına kendi müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir, senetleriyle değiştirebilir. 21) Yurt içinde veya yurt dışında pay sahibi olduğu şirketlerin, diğer şirketlerin tüm satış ve alış işlemlerinde mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir. 22) Yurt dışından know-how,lisans,patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiralayabilir. bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir. 23) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalat,ticaret ve müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir; keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve ticari kuruluşlar için ithalat, ihracat,gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigal edebilir. 24) Faaliyet konusu ile ilgili olarak gayrimenkulü satın alma, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir; bunları kiraya verebilir, satabilir. Kendi borçlarını ve/veya 3.şahısların ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Karadolap Mah.Veyselkarani Cd. Saray Apt.No:10 B Eyüpsultan