Arkeolojik sit alanları!

Arkeolojik sit alanları! Arkeolojik sit alanları!

Arkeolojinin ilgi alanına giren ve geçmişten bugüne değer taşıyan alanlar, arkeolojik sit alanları olarak ifade ediliyor. Arkeolojik sit alanları ve detayları haberimizde...Arkeolojik sit alanları!

Sit alanları, tarih öncesi ve tarihi devirlerden günümüze ulaşan ve ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gereken alan olarak karşımıza çıkıyor. Arkeolojik sit alanları ise, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Söz konusu arkeolojik sit alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor.


Arkeolojik sit alanları 3 dereceye ayrılıyor. Bunlar 1. derece arkeolojik sitler, 2. derece arkeolojik sitler ve 3. derece arkeolojik sitler.

       

* 1. derece arkeolojik sitler;

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunması gereken sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.

   

* 2. derece arkeolojik sitler;

Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenen, korumaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak sit alanları ifade ediyor.


* 3. derece arkeolojik sitler;

Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com