01 / 10 / 2023

Arkheion Gayrimenkul Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Arkheion Gayrimenkul Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu. Arkheion Gayrimenkul Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu. 

Arkheion Gayrimenkul Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi konusu:
A. Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır: 1. Her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak; emlak, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları santraller, beton santralleri, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, bina, isyeri, arsa, arazi, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis ,otel, motel, apartotel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, devre mülk, tatil köyü vb. inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek,tahsis etmek,devir almak,devir etmek,satın almak, satmak,bu yerlerin organizasyon islerini yapmak. 2. Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir sınırlı nedenlerle ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket Medeni Kanun da yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehin edebilir dilerse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehin edebilir dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir kiralayabilir. 3. Her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak; emlak, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, santraller, beton santralleri organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, bina, işyeri, arsa, arazi, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, devre mülk, tatil köyü, turistik ev ve villalar, yat limanları, hediyelik eşya satış mağazaları, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, her türlü restoran, kafeterya, büfe, lokanta, bar, gece klubü, gıda satışının yapılabileceği tesisler gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/eğitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini, gayrimenkulleri tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, tahsis etmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, bu yerlerin organizasyon işlerini yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, tüm bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak. 4. Turistik tesislerde, toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunların yakınında olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek. 5. Turistik tesisler yakınında olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek. 9. Her türlü emlak ve özellikle konut siteleri, alışveriş merkezleri, ticari ve sınai merkezler, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, ev, apartman, işyeri, ticarethane, arsa, arazi ve her türlü taşınmaz almak, satmak, devretmek, temlik etmek, kiraya vermek, kiralamak ve pazarlamak. 6. Her türlü franchising hizmetleri sunmak alım ve satımını yapmak. 7. Her türlü gayrimenkul, menkuller ve bu konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı genelinde ihale organize etmek, müzayede açık arttırma ve teklif alma toplantıları yapmak. 8. Her türlü taşınmazın danışmanlık, uzman incelemesi, fizibilite, gayrimenkul değerlendirme hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 9. Konusu ile ilgili yazılı ve görsel medyada reklâm, film, slayt, vb. hizmetler sunmak; dergi, broşür ve afiş gibi tanıtıcı faaliyetler sunmak, bu konuda seminerler kurslar ve eğitim hizmetleri vermek, yapmak, yaptırmak. 10. Türkiye ve diğer ülkelerde her nevi bina, fabrika, tesisler, rafineri dolum tesisleri, boru hatları, benzin istasyonları, baraj, liman, havaalanı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 

Geri Dön