12 / 08 / 2022

Arnavutköy 1/5000 ve 1/10000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Arnavutköy 1/5000 ve 1/10000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Eski Haraççı Yeni Karlıbayır Mahallesi Teknik Altyapı Alanının İlköğretim Alanı Olarak Değiştirilmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17 Aralık 2021 tarihli ve 2469923 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Karlıbayır (Haraççı) Mahallesi, 1413 parsel, 6351 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alanı kapsayan teknik altyapı alanının, ilköğretim alanı olarak değiştirilmesine ilişkin NİP-34420133 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  ve UİP-34198250 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu 9. Maddesi uyarınca 17.12.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Arnavutköy 1/5000 ve 1/10000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.12.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayınız