16 / 08 / 2022

Arnavutköy Taşoluk 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Arnavutköy Taşoluk 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Taşoluk Mahallesi 6693 Ada 2 Parselin Bir Kısmı 11,12,13 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.08.2020 tarihli ve E.175259 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi 6693 ada 2 parselin bir kısmı ile 11-12-13 parsellere ilişkin NİP- 34486805 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34100606 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03.09.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın