Arnavutköy'de icradan 3.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Arnavutköy'de icradan 3.8 milyon TL'ye satılık arsa! Arnavutköy'de icradan 3.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Gaziosmanpaşa 4. İcra Dairesi tarafından, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi'nde bulunan arsa satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi'nde bulunan arsa, Gaziosmanpaşa 4.İcra Dairesi tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. 


T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. İCRA DAİRESİ 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli. Arnavutköy İlçesi, Yeşilbayır Mah, Dulgar Çukuru Mevkii 550 parselde kayıtlı taşınmazın mahallinde yapılan araştırmada .Yeşilbayır Köyü dışında ,Hadımköy-İstanbul Cadddesinden-Hadımköy İstikametinden İstanbul istikametine giderken No : 37 kapı numaralı fabrika binasının yanında aşağıya inen yapı caddesi ile Şimşir Sokak kesişme yerinde soldaki köşe tarla olduğu, tamamının 4.750 m2 olduğu halen boş olup ekili vaziyette olduğu ,etrafında lojistik depo binalarının bulunduğu anlaşılmıştır. 


Yüzölçümü : 4.750 m2

İmar Durumu :Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.03.2014 tarihli yazılarına göre 11.02.2013 tasdik tarihli Hadımköy - Yeşilbayır 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen ticaret alanında,kismen yol alanında kalmaktadır. 

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı :%18

1.Satış Günü : 26/10/2015 günü 10:30- 10:40arası

2. Satış Günü : 26/11/2015 günü 10:30- 10:40 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arınma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureli ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsil en mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/409 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2015