Arnavutköy'de icradan 3,6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Arnavutköy'de icradan 3,6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Arnavutköy'de icradan 3,6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Gaziosmanpaşa 3. İcra Dairesi Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulu satışa çıkardı. Satışa sunulan gayrimenkul bedeli 3 milyon 653 bin 959 TL olarak belirtiliyor.Gaziosmanpaşa 3. İcra Dairesi İstanbul Hadımköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulu satışa çıkardı. Gayrimenkul bedeli 3 milyon 653 bin 959 TL.


İşte ihale ilanı
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti! adedi, önemli özellikleri:


1 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul il, Arnavutköy ilçe, Hadımköy Mah., Hüseyin Çeşme Mevkii, 6 pafta, 630 parsel sayılı taşınmazın tamamının 38.975,57 m2 olduğu, yerleşik alan dışında, Hadımköy-Nakkaş yolu No: 19 kapı sayılı yer olup üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, sürülü tarla halinde bulunduğu, etrafında fabrika ve depo binalarının olduğu bildirilmiş olup borçlu Adnan Vedat Önver’e ait 3/16 hisse 3.653.959,69 TL bedelle satışa çıkarılmıştır.


Adresi: İstanbul, Arnavutköy ilçesi, Ha-dımköy mah., Hüseyin Çeşme Mevkii.


Yüzölçümü: 38.975,57 m2


Arsa Payı: 3/16 (Borçlu Adnan Vedat Önver’e ait hisse)


İmar Durumu: Arnavutköy Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Arnavutköy ilçesi Hadımköy, 630 parsel sayılı taşınmaz 08.05.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ha-dımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap Uygulama

imar Planında kısmen E:0,25 H: maxx 3 kat Ticaret + Hizmet alanında, kısmen yol alanında, kısmen Park alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.


Kıymeti: 3.653.959,69 TL (Borçluya Adnan Vedat Önver’e ait 3/16 hisse değeri)


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler:


1. Satış Günü: 30/06/2017 günü 10:40 -10:50 arası


2. Satış'Günü: 31/07/2017 günü 10:40 -10:50 ara'sı


Satış Yeri: Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No: 10-12 Hukuk -icra Adliyesi 1. Kat 3. icra Müdürlüğü Kalemi /GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL


Satış şartları:


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektron artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu’nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek -lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıç?a hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temin at bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13973 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanı olunur.