Arnavutköy'de icradan 4.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Arnavutköy'de icradan 4.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa! Arnavutköy'de icradan 4.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Gaziosmanpaşa 2. İcra Dairesi, İstanbul Arnavutköy'de yer alan 3 arsayı ihale usulüyle satışa çıkardı. 3 gayrimenkulün satış bedeli 4 milyon 106 bin 622 TL olarak belirlendi.


Gaziosmanpaşa 2. İcra Dairesi, İstanbul Arnavutköy'deki 3 arsayı 4 milyon 106 bin 622 TL'ye satıyor.T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Özellikleri: İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 160 Ada No, 13 Parsel No, Mezarlık altı mevkii Mahalle/Mevkii, Yeniköy köyü Köyü, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Yeniköy mahallesi, İstiklal caddesi:


1 Nolu taşınmaz:160 ada 13 parsel sayılı 4.100.77 metrekare Zemin normal katlı kargır iş yeri nitelikli


2 Nolu taşınmaz; 160 ada 16 parsel sayılı 2.828.18 metrekare alana sahip


3 Nolu taşınmaz: 163 ada 2 parsel sayılı 1.849.93 metrekare alana sahip


1.TAPU KAYDI: İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 11853 yevmiye sayılı yazılarında:


-Yeniköy köyü 160 ada 13 parsel olan taşınmazın 1/1 kanuni payına,


-Yeniköy köyü 160 ada 16 parsel olan taşınmazın 1/1 kanuni payına,


-Yeniköy köyü 163 ada 2 parsel olan taşınmazın 1/1 kanuni payına İİK 150/C Şerhi tesisi işlemi yapılmıştır.


Borçlunun 160/13, 160/16 ve 163/2 parsel olan tarla nitelikli taşınmazların üzerinde muhtelif icra daireleri ile muhtelif tarih ve yevmiye sayıları muhtelif haciz, ihtiyati haciz, Satış Şerhlerinin ve ipoteklerin bulunduğu


2. İMAR DURUMU: Arnavutköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 02.05.2016 tarih ve 78113197-310.05-E.5449 sayılı yazılarında:


İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Yeni köy 534 parselin 160 ada 13 parsel, 559 parselin 163 ada 2 parsel, 535 parselin 160 ada 16 parsel olarak değiştiği tespit edilmiştir.


Yeniköy 160 ada 13 parsel, 163 ada 2 parsel, 160 ada 16 parselin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı bulunmadığından İmar durumu bilgisi verilememektedir. Denilmiştir.


3. HUDUDU VE SAHASI: Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevkii itibarı ile yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.


4.TAŞINMAZLARIN HALİ HAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmazlar İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Yeni köy mahallesi, İstiklal caddesi Mezarlık Altı mevkiinde:


1 Nolu Taşınmaz: 160 ada 13 parsel sayılı taşınmazda eskiden içinde Fabrika binası bulunan tarla nitelikli taşınmazda üzerindeki bina yıktırılarak sadece yıkıntılar kalmıştır. Dolayısı ile boş bir arsa olarak değerlendirilecektir.


2 Nolu Taşınmaz: 160 ada 16 parsel sayılı taşınmaz boş bir tarla olup, tarlanın çevresinde yerleşim bulunmamaktadır.


3 Nolu Taşınmaz: 163 ada 2 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmazın çevresinde 1-2 katlı bahçeli binalar bulunmaktadır. 5.SONUÇ: Taşınmazların değeri,


1 Nolu Taşınmaz: 2.050.385,00 TL,

2 Nolu Taşınmaz: 1.131.272,00 TL,

3 Nolu Taşınmaz: 924.965,00 TL olarak tespit edilmiştir.


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Yüzölçümü : 4.100,77 metrekare

Kıymeti : 2.050.385,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 27/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA DAİRESİ KALEMİ2 NO'LU TAŞINMAZIN


Yüzölçümü : 2.828,18 metrekare

Kıymeti : 1.131.272,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 27/02/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA DAİRESİ KALEMİ3 NO'LU TAŞINMAZIN


Yüzölçümü : 1.849,93 metrekare

Kıymeti : 924.965,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 27/02/2017 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 27/03/2017 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA 2. İCRA DAİRESİ KALEMİSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/851 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/12/2016