04 / 10 / 2022

Büyükçekmece'de 4.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Büyükçekmece'de 4.1 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Büyükçekmece'nin Eskice ve Karaağaç mahallelerinde toplam değeri 4 milyon 118 bin 272,99 TL olan arsa ve tarlaların satışı Açık Artırma Usulünce ihale edilecek.T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2.İCRA DAİRESİ 2013/2761 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1NOLU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı: Satışa konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece ilçesi, Eskice Mahallesi, Karakova Mevkii, 106.547,06 m2 yüzölçümlü, 8669 Parsel No'lu Tarla vasıflı taşınmazın 33051/132212 hissesidir.Satışa konu taşınmaz 136 parsel numaralı, 132.212,00 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli ana taşınmaz iken ifraz sonucu bölünerek 8668 ve 8669 No'lu parseller olarak ayrı ayrı adlandırılmıştır.

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın boş durumda olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı bel iri en m iştir. Taşınmaz tapu kaydı itibariyle tarla nitelikli ise de 23.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile istanbul Hinin tamamı Büyükşehir Belediyesi sınırlan kapsamına alınmış olup 'mücavir alan* kavramı kalmamıştır. Taşınmaz; belediye sınırlan içinde kalmakta olup imar planı kapsamında yer almaktadır. Taşınmaz kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın şekli, topoğrafik yapısı dikkate alındığında inşaat yapmaya elverişli olduğu belülenmiştir. Tüm bunlar dikkate alınarak taşınmazın "arsa" nitelikli olduğu sonucuna varılmış olup değerlemesi buna göre yapılmıştır.


İmar Durumu: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı imar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2013 tarihli yazısında; Büyükçekmece İlçesi, Eskice Mevkii, 136 parsel numaralı (İfraz Neticesinde 8668 ve 8669 Parseller)taşınmazın onaylı Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında kısmen Büyükçekmece Göl Havzası Mutlak Koruma Alanında, kısmen ise Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, mutlak koruma alanında kalan, kısmın kısmen yol kısmen ise yeşil alan olarak, kısa mesafeli koruma alanında kalan kısmın ise kısmen yol kısmen işe rekreasyon alanı olarak ayrıldığı belirtilmektedir.


Kıymeti : 3.995.272,99 TL (Belirtilen Değer Borçlunun Taşınmazdaki 33051/132212 Hissesine ilişkin Değerdir.)


KDV Oranı : %18


1. Satış Günü: 25 / 03 / 2015 günü 14:00 - 14:10 arası

2.SatışGünü: 30 / 04 / 2015 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : E-5 KARAYOLU ÜZERİ AY MERKEZ KARŞISI ADLİYE EK

HİZMET BİNASI HUKUK KISMI 2. İCRA DAİRESİ BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


2 NOLU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:Satışa konu olan taşınmaz tapunun Büyükçekmece ilçesi, Eskice Köyü, Çiftlik Mevkii, 300,00 m2 yüzölçümlü 7821 parsel Büyükçekmece İlçesi sınırlarında yer almaktadır.Satışa konu takınmaz Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç Mahallesi, Eskice Çiftliği mevkii. Eskice merkezden Karaağaç Mahallesi istikametine takribi 2000 metre gidildiğinde, takribi 1500 metre solda kalan taşınmazdır.

Özellikleri .: Taşınmazın imar yollan bulunmamaktadır. Konu taşınmaz imar durumu olarak rekreasyon alanında kalmakta olup ekili bicili olan tarlanın bitişiğinde yer almaktadır.Plan olarak 7821 parselin bir cephesi yola diğer cepheleri komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz dikdörtgen şekillidir. Kesif itibarıyla kıymet takdirine itiraza konu parsel ve komşu parseller üzerinde yapılaşma mevcut olmayıp ekili biçili tarla niteliğinde olduğu görülmüştür.Taşinmaz ilçe merkezine nispi uzaklıktadır. Teknik alt yapısı noksandır. Ulaşım olanakları kısıtlı olmakla beraber özel araçla ulaşım olanağına sahiptir. Kamu ve belediye hizmetleri eksikliklerle beraber bölgede mevcuttur. Çarşı ve pazara uzaktır. Çevrede yapılaşma mevcut değildir. Taşınmazın önemli yerlere olan mesafeleri takribi olup, kuş ucumu mesafelerdir. Satışa konu olan 7821 nolu parsel TEM Otoyoluna 1950 metre, E-5 Karayoluna 7900 metre, Kaymakamlık Hizmet Binasma 7700 metre, Devlet Hastanesine 7370 metre mesafededir.


imar Durumu: İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2014 tarihli İmar Durumuna ilişkin yazısına göre; Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Eskice Mevkii, 7821 nolu parselin; Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma alanında kaldığı, 13.06.2003 onaylı 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında rekreasyon alanı olarak ayrıldığı belirtilmektedir.


Kıymeti : 33.000,00 TL 


KDV Oranı :%18


1. Satış Günü: 25 / 03 / 2015 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü: 30 / 04 / 2015 günü 14:20 - 14:30 arası


Satış Yeri : E-5 KARAYOLU ÜZERİ AY MERKEZ KARŞISI ADLİYE EK HİZMET BİNASI HUKUK KISMI 2. İCRA DAİRESİ BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


3 NOLU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı: Satışa konu taşınmaz İstanbul ili Büyükçekmece İlçesi Karaağaç Mah. Ortatabya Mevkii 138 parsel sayılı tarla vasnndaki 11.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 600/11200 hissesidir.Satışa konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece sınırlan içinde bulunan Karaağaç Mahallesinde yer almaktadır.


Özellikleri : Taşınmazın imar yollan bulunmamaktadır. Konu taşınmaz imar durumu olarak rekreasyon alanında kalmakta olup ekili biçili olan tarlaların bitişiğinde yer almaktadır.Tapınmaz dikdörtgensi şekillidir.Satışa konu parsel ve komşu parseller üzerinde yapılaşma mevcut olmayıp ekili biçili tarla niteliğinde olduğu görülmüştûr.Taşinmaz ilçe merkezine nispi uzaklıktadır. Teknik alt yapısı noksandır. Ulaşım olanakları kısıtlı olmakla beraber özel araçla ulaşım olanağına sahiptir. Kamu ve belediye hizmetleri eksikliklerle beraber bölgede kısmen mevcuttur. Çarşı ve pazara uzaktır. Çevrede yapılaşma mevcut değildir. Taşınmazın önemli yerlere olan mesafeleri takribi olup, kuş uçumu mesafelerdir. Satışa konu olan taşınmaz Karaağaç köy merkezine 1.800 metre, TEM Otoyoluna 1.100 metre, Karaağaç-Büyükçekmece yoluna 700 metre, Hazerfen hava alanına 1.800 metre kuşuçuşu mesafededir.Taşınmazın boş durumda olduğu, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı belirlenmiştir. Taşınmaz tapu kaydı itibariyle tarla nitelikli ise de 23.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile istanbul İlinin tamamı Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamına alınmış olup 'mücavir alan* kavramı kalmamıştır. Taşınmaz; belediye sınırlan içinde kalmakta olup 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında yer almaktadır. Taşınmaz kamu ve belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Taşınmazın sekli, topoğrafîk yapısı dikkate alındığında inşaat yapmaya elverişli olduğu belirienmistir. Tüm bunlar dikkate alınarak taşınmazın "arsa" nitelikli olduğu sonucuna varılmış olup değerlemesi buna göre yapılmıstır.Dosyada mevcut kayıtlardan 138 parsel numaralı taşınmazın kayıtları üzerindeki İSKJ lehine olan şerhlerden kamulaştırma ya da kamulastırmasız el atma davasına konu olabilecektir.


İmar Durumu: İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.06.2014 tarihli Tmar Durumuna ilişkin yazısına göre; Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, 138 nolu parselin; Büyükçekmece Göl Havzası Kısa Mesafeli Koruma alanında kaldığı, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında "rekreasyon alanı" olarak ayrıldığı belirtilmektedir. Ayrıca imar plan notlarına göre bu alanlarda konut dahil hiçbir yapı yapılamayacağı, bu alanlar tabii yapıyı bozmayacak yada iyileştirecek şekilde mesire ve açık spor alanı olarak kullanılacağı belirtilmektedir.


Kıymeti : 90.000,00 TL ( Belirtilen Değer Borçlunun Taşınmazdaki 600/11200 hissesine ilişkin değerdir.)


KDV Oranı : %18


1. Satış Günü: 25 / 03 / 2015 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü: 30 / 04 / .2015 günü 14:40 - 14:50 arası 


Satış Yeri : E-5 KARAYOLU ÜZERİ AY MERKEZ KARŞISI ADLİYE EK HİZMET BİNASI HUKUK KISMI 2. İCRA DAİRESİ BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. .

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazmıdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından, doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2761 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/02/2015

Geri Dön