Arnavutköy'de icradan 7.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Arnavutköy'de icradan 7.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!Gaziosmanpaşa 2. Satış Memurluğu,İstanbul Arnavutköy'deki iki arsayı satışa çıkardı.Toplam 15 bin 541 metrekare yüzölçümlü arsaların toplam fiyatı ise 7 milyon 735 bin 432 TL olarak belirlendi.


T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın çinşi niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1   NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


 İstanbul ili Arnavutköy İlçesi. Ömerli Mahallesi,Özen (Orta Altı) mevkii 210 Parsel de kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 9,000,00 metrekare olduğu,halen üzerinde herhangi bir bina olmayıp,ekili halde buğdaylar bulunan taşınmazın köy yerleşik alanı dışında Hakkı ileri Caddesi N:54 kapı sayılı binanın yan tarafında bulunan arsa olduğu.yakınlarında sanayi binalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Arnavutköy Belediye Başkanlığının 04.12.2015 tarihli yazılarına göre 14.03.2011 tasdik tarihli

1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi 1 .Etap Uygulama İmar Planında kesmen E.1.50H serbest maks:3 kat sanayi alanında,kısmen yol alanında kalmaktadır.


Kıymeti :5.850.000,00 TL


KDV Oranı : %18


1.Satış Günü :28/06/2016 günü 10:30-10:40 arası

2.Satış Günü :28/07/2016 günü 10:30-10:40 arası

Satış Yeri :GAZİOSMANPAŞA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ-İSTANBUL


2  NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 


İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 198 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın tamamının 7.541,73 metrekare olduğu,halen üzerinde herhangi bir bina olmayıp,ekili halde buğdaylar bulunan taşınmazın köy yerleşik alanı dışında olup Ekin Sokaktan girilip,ancak etrafındaki yolların açık olmaması nedeniyle yakınına kadar ulaşılabildiği, etrafında ekili tarlaların bulunduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Arnavutköy Belediye Başkanlığının 04.12.2015 tarihli yazılarına göre 17.02.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Uygulamalı İmar Planında , E:0,25 Hmaks : 3 kat ticaret alanında kalmaktadır.


Kıymeti: 1.885.432,50 TL


KDV Oranı :%18

1.Satış Günü: 28/06/2016 günü 11:00-11:10 arası

2.Satış Günü: 28/07/2016 günü 11:00- ll:10 arası

Satış Yeri: GAZİOSMANPAŞA 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ-İSTANBUL


Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhan alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklı toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.