Arya Group Gayrimenkul Organizasyon Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Arya Group Gayrimenkul Organizasyon Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Mohsen Bıglarıan tarafından kuruldu. Arya Group Gayrimenkul Organizasyon Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Mohsen Bıglarıan tarafından kuruldu. 

Arya Group Gayrimenkul Organizasyon Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 2-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 3-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 4-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 5-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 6-Her türlü yurt içi ve yurt dışı bilimsel, kültürel, teknolojik ve ticari amaçlı kongre, seminer, toplantı, tanıtım faaliyetlerini organize etmek, konu ile ilgili yan faaliyetleri ifa etmek. 7- Her türlü yurt içi ve yurt dışı davet, konferans, konser, düğün, moda, defile, müzik, festival faaliyetlerini organize etmek, konu ile ilgili yan faaliyetleri ifa etmek. 8- Her türlü yurt içi ve yurt dışı gezi, spor, avlanma, ulaştırma sağlık hizmetlerini organize etmek, konu ile ilgili yan hizmetleri ifa etmek. 9- Her türlü yurt içi ve yurt dışı eğlence, animasyon, açılıs, panel, sempozyum, yarışma gibi organizasyonlarda bulunmak veya organize etmek, gerçeklestirilmesi için aracılık etmek. 10- Her türlü yurt içi ve yurt dışı çeşitli is ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, sergi, kokteyl, parti, kutlama, resital, reklam işlerini yapmak, organize etmek, konu ile ilgili yan faaliyetleri ifa etmek. 11-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak 12-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 13-Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarına İç mimarlık Tasarım ve İç Dizayn konusunda hizmetler vermek ve üretimini yapmak.

Arya Group Gayrimenkul Organizasyon Ticaret Limited Şirketi adres: Kocatepe Mah.Recep Paşa Cad. Alişan Apt.No:11/5 Beyoğlu