Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler!

Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler!Belediyelerden asansör ruhsatı almak için gerekli evraklar belediyeden belediyeye farklılık gösteriyor. Peki genel itibarıyla asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir? Asansör ruhsat dilekçesi nasıl yazılır?


Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler!

Asansörlü olarak inşa edilen ya da yapıya sonradan asansör eklenen binaların asansörleri için belediyeden bu ruhsatı alması gerekiyor.


Belediyelerden asansör ruhsatı almak için gerekli evraklar belediyeden belediyeye değişmek ile birlikte şu şekilde sıralanıyor:


-Dilekçe

-CE belgesi

-ISO 9001 Belgesi

-AT Uygunluk Belgesi

-CE li Malzemelerin seri numalarının olduğu güvenlik ekipmanları listesi

-Süresi 2 yıl olan bakım sözleşmesi

-Garanti Belgesi

-Yapı Denetimden Onaylı Yazı ve Projelerin ve hesapların onayı

-Asansör son kontrol formu dolu hali

-Mukavemet hesapları

-Uygulama projesi


Dilekçe örneği:


............ Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne


...................... Mahallesi ......... pafta ............ parsel nolu yer üzerinden ............ adet asansörüne ruhsat verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.


Yapı Ruhsat Sahibi

Ad Soyad:

Adres:

Tel No:


Asansör firması:

..../..../2014Asansör Tesisat Teknik Yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com