09 / 08 / 2022

Aşırı pahalı konut sorununa çözüm raporu açıklandı: Öncelik dar gelir grubuna verilmeli

Aşırı pahalı konut sorununa çözüm raporu açıklandı: Öncelik dar gelir grubuna verilmeli

Türkiye'de son bir yılda aşırı pahalanan konut fiyatları ve kira sorununa Saadet Partisi'nden çözüm önerisi geldi. Partinin yaptığı değerlendirmede dar gelir grubunun konuta erişiminin önceliklendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.Aşırı pahalanan konut sorununna çözüm önerileri getirmek için çalışma yapan Saadet Partisi konut sorunu ve çözüm yolları ile ilgili raporunu yayımladı.

Açıklanan raporda, konut krizinin sadece finansal politikalarla çözülmeye çalışılmaması, konut kira ve satış ücretlerini dengeleyen, kira artışlarına karşı uygun koruma araçları sağlayan politikalar geliştirilmesi önerisinde bulunuldu.. Merkezi yönetimin yerel yönetimlere yerelden çözümler geliştirmeleri için farklı düzlemlerde destek vermesi istendi. "Dezavantajlı ve dar gelir grubuna dahil bireylerin konuta erişimi önceliklendirilmeli” tespiti yapılı.

Muhalefetin ittifakında yer alan Saadet Partisi "Türkiye'nin Konut Sorunu ve Çözüm Yolları" başlıklı rapor hazırladı.

Partinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan raporda çözüm yollarına şu şekilde yer verildi: 

Konut krizi sadece finansal politikalarla çözülmeye çalışılmamalı.

Konut kira ve satış ücretlerini dengeleyen, kira artışlarına karşı uygun koruma araçları sağlayan politikalar geliştirilmeli

Toplumsal-mekânsal eşitsizliklerin önüne geçilmeli, toplumun genelindeki adalet ve aidiyet duygusu zedelenmemeli

Yerel yönetimlerin geçmişte olduğu gibi konut sorunlarının ve bu sorunların nedenlerinin tespitinde ve bu sorunlara çözümler üretmede daha aktif rol alması sağlanmalı

Merkezi yönetim, yerel yönetimlere yerelden çözümler geliştirmeleri için farklı düzlemlerde destek vermeli.

Konut sadece ekonomik, fiziksel bir araç olmadığı, temelde bir insan hakkı olduğu konusunda toplumun tüm kesimlerinin farkındalığı artırılmalı