Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!


Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi, Gökçen Aracı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Recep Göktuğ Aracı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 700 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi, Gökçen Aracı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Recep Göktuğ Aracı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 700 bin TL'lik sermaye ile 8 Ekim'de kuruldu. 


Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Şirket her türlü kafeteryalar, restoranlar, lokanta, pastane eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek,  tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak, kiralamak ve kiraya vermek. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek, Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri  iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapabilir. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak, Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Şirket yurtiçi ve yurtdışı araç kiralama (rent a car) ve filo kiralama hizmetleri yapmak. İnternet üzerinden emlak pazarlaması yapmak. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, motel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların,  sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği yapmak. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. Şirket her türlü elektronik alet alım satımı ithalatını ve ihracatını yapar, kiralar ve kiraya verebilir. Bilgisayar ve oyun konsolu alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. Bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. Bilgisayar ve oyun konsolu yedek parçaları.


Aşk Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi adres: Sefaköy, Tevfikbey Mahallesi, Ayla Sokak, No:8/1.