Ata GYO Giresun'daki gayrimenkulünü 11 bin dolara kiraya verdi!

 Ata GYO Giresun'daki gayrimenkulünü 11 bin dolara kiraya verdi!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Giresun'da yer alan gayrimenkulünü 11 bin dolara kiraya verdi...Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan açıklama şu şekilde;Yönetim Kurulunun, şirket portföyünde bulunan Giresun ilindeki gayrimenkulün Burger King işletilmesi amacıyla Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne kiraya verilmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 1 sayılı kararında;


"1. 07.12.2012 tarihinde portföyümüze katılmış olan; Giresun İli, Merkez İlçesi, Kapu Mah. tapusunun 112 Ada, 12 Pafta ve 12 Parselde kayıtlı gayrimenkulün ("Gayrimenkul") Emirhan Caddesi Ata Kule No:109 Kat: 2-3-4 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına,


2. Gayrimenkul'ün kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden % 12 olacak şekilde hesaplanmasına, ancak her halükarda aylık asgari kira bedelinin 11.000 ABD Doları+KDV olmasına ve kira süresinin 10 (on) yıl olmasına,


3. İlk kira bedeli ödemesinin, Gayrimenkul'ün yapı kullanma izninin alınmasını takiben yapılmasının kabulüne,


4. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında akdedilecek kira sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."