20 / 08 / 2022

Atakule GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını yayınladı!

Atakule GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını yayınladı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgilendirme Dokümanı ve Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini yayınladı.Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgilendirme Dokümanı ve Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerini yayınladı.Açıklama:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirketimizin 30.03.2016 tarihinde yapılacak olan 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken, Şirketimizin 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu,Bağımsız Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu içeren Yıllık Faaliyet Raporu, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardımlar Politikası ile detayları ekte yer alan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgilendirme Dokümanı ve Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Şirketimizin www.atakulegyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanmış olup, ayrıca Şirket Merkezi'nde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.Dosya için tıklayın