Atakule GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Atakule GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur Erim'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verildi.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu komite üyeliklerinin belirlenmesi hakkında açıklama yayınladı. 

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur Erim'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Saldıray Sökmen'in Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Ortaklığımız Yönetim Kurulunca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur ERİM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TARMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Saldıray SÖKMEN'nin Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın KAYAMAN'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur ERİM'in Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına, 
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Münire Barçın KAYAMAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Funda TACİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir.