Ataşehir'de icradan 3.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Ataşehir'de icradan 3.9 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Ataşehir İlçesi'nde bulunan arsa İstanbul Anadolu 7.İcra Dairesi tarafından 3 milyon 935 bin TL bedelle açık artırma usulüyle ihale edilecek.İstanbul Ataşehir'de yer alan arsa İstanbul Anadolu 7.İcra Dairesi tarafınca 27 Kasım 2015 günü 11:00 ile 11:10 arası satışa çıkacak.Tapu Kaydı_: İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mah, S. Aliçiftliği Mevkii, 14038 parselde kayıtlı taşınmazın 662/1514 hissesi


Özellikleri : İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, S. Aliçiftliği Mevkiinde bulunan 14038 parsel sayılı 1.471,62 m2 miktarlı arsanın 662/1514 hissesi satışa konu olup, bu taşınmaz; Yukarı Dudullu (Yenişehir) mahallesi, Şelale Sokağı ile Çağlayan Sokağı arasında kalan, Şelale Sokağından mahallen 16 kapı numaralı, tapu kaydında arsa olarak geçmesine rağmen, hali hazırda üzerinde betonarme karkas sistemde iki bloklu, yüzme havuzlu Kartaloğlu Yaşam Sitesinin bulunduğu hisseli parseldir. Bloklar A ve B olmak üzere iki adet olup beher blok bir bodrum, bir zemin, dokuz normal katlı olarak inşa edilmiştir. Beher blokta, bodrum kat hariç her katta çift daireden toplam 20 daire vardır. Her iki blokta toplam 40 daire mevcuttur. Parsel üzerindeki binalarda kat irtifakının kurulmamış oluşu, imar planı ve ruhsat eklerine aykırı inşa edildiğini göstermektedir. Bloklardaki daireler birbirinin aynı yapılışında olup, beher daire bir hol, bir salon, mutfak, üç yatak odası, banyo ve tuvalet mahallerinden ibarettir. Beher daire takriben 120,00 m2 sahalıdır. Binalar vasat üstünde malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binalarda su, elektrik, doğalgaz ve asansör tesisatları vardır. Parsel içerisinde yüzme havuzu ve otopark vardır. Parsel civarında yeni konut binalar ve site halinde yapılaşmalar mevcuttur. Parsel her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumdadır.


Adresi : Yukarı Dudullu, (Yenişehir) mahallesi, Şelale Sok. No: 16 Ataşehir/İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.471,62 m2 


İmar Durumu : Ataşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar

durumu yazısına göre söz konusu 14038 sayılı parselin 16.01.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Ümraniye Çakmak, Ihlamurkuyu, Yukarı Dudullu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin havza dışında kalan kısmına ait uygulama imar planında, bina yüksekliği H:avan proje, Emsal E: 2,20 yapılanma şartlarında konut alanında kaldığı bildirilmiştir.


Kıymeti : 3.935.000,00 TL(Üçmilyondokuzyüzotuzbeşbinlira) (Borçlunun hissesine düşen dosyamızdan hacizli olup satışına karar verilen taşınmazın 662/1514 hisesinin kıymetidir. Bu miktar İstanbul Anadolu 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/478,2015/376 Esas-Karar sayılı kararı ile kesin olarak takdir edilmiştir)


KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : 09.07.2007 tarih, 2007/12484 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufu yasaklanmıştır. 10.10.2007 tarih, 21859 yevmiye

1. Satış Günü : 27/11/2015 günü 11:00- 11:10 arası

2. Satış Günü : 25/12/2015 günü 11:00- 11:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU, (A BLOK 2. BODRUM KAT) KARTAL/İSTANBUL
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıç» isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim,tahliye masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/5510 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/09/2015